Απολογισμοί

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων «Σχεδία» που υλοποιήθηκαν από το 2017 και μετά.

2017

2018

2019

1996-1997

 • Koutras V. Counselling Centre For Combating Drug Abuse Ioannina, Political and Cultural Issues», 8th World Congress of the International Family Therapy Association «Global Dialogue: Diversity and Unity», Athens, July, 1996.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Χρήση ναρκωτικών σε μαθητές Γυμνασίου της πόλης των Ιωαννίνων», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, Ηράκλειο, 29-31 Μαϊου, 1997.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Αξιολόγηση πιλοτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας για την πρόληψη χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών (καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών) σε μαθητές Γυμνασίου» 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 12-15 Νοεμβρίου, 1997.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Παρεμβάσεις στα πλαίσια της Πρωτογενούς Πρόληψης στην περιοχή των Ιωαννίνων (ένα παράδειγμα Κοινωνικής Δικτύωσης)», 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 12-15 Νοεμβρίου, 1997.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την πρόληψη χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών (καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών) σε μαθητές Γυμνασίου» 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων για την Πρόληψη Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Θεσσαλονίκη, 12-15 Νοεμβρίου, 1997.

1998-1999

 • Ευαγγέλου Α., Καλφακάκου Β., Γεωργάκας Π., Κούτρας Β., Βεζυράκη Π., Ηλιοπούλου Λ., Λιασκό Ρ., Βαδαλούκα Α. «Η δράση των αντιοξειδωτικών σε επώδυνα σύνδρομα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού στρες, Ιωάννινα, 1-3 Οκτωβρίου, 1998.
 • Koutras V., Fidi E., Komninou K., Thomos S., Iliopoulou L. «A program on drug abuse prevention for high school students», World Psychiatric Association, Regional Congress, Preventive Psychiatry, Athens, 24-28 February, 1999.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Ομάδες γονέων στα πλαίσια της Πρωτογενούς Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών από νέους», Πανελλήνιο Πανεπιστημονικό Συνέδριο Σχολών Γονέων. Αθήνα, 8-10 Οκτωβρίου,1999.

2000-2001

 • Κούτρας Β. «Παρεμβάσεις Δευτερογενούς Πρόληψης στα πλαίσια λειτουργίας ενός Κέντρου Πρόληψης (Η εμπειρία του Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.)», 4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, Ηράκλειο, 24-27 Οκτωβρίου, 2000.
 • Κούτρας Β. Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Αξιολόγηση Πιλοτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας για την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Λυκείου», Ηράκλειο, 24-27 Οκτωβρίου, 2000.
 • Koutras V. «Consultancy Services to Students within the School Premises» VIII Annual Conference of the European Association for Counseling (E.A.C.), Athens, 20-23 September, 2001.

2002-2003

 • Κούτρας Β., Φείδη Ε., Ηλιοπούλου Λ., Κομνηνού Κ., Θώμος Σ. «Συμβουλευτική Παρέμβαση σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για προβλήματα στην Οικογένεια», Πανελλήνιο Συνέδριο: Η Ελληνική Οικογένεια, Αθήνα 3-6 Οκτωβρίου, 2002.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές Γυμνασίου. Άσπρο – Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου, 2002.
 • Κούτρας Β., Φείδη Ε., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Ηλιοπούλου Λ. «Άσπρο-Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής. Πιλοτικό Πρόγραμμα σε μαθητές Γυμνασίου», 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Κομνηνού Κ., Θώμος Σ., Φείδη Ε. «Συμβουλευτική Παρέμβαση από ειδικούς στο χώρο του σχολείου, 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.
 • Κούτρας Β., Φείδη Ε., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Ηλιοπούλου Λ. «Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος: Άσπρο-Μαύρο, Το βιβλίο της ζωής», 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Ιωάννινα, 26-29 Μαρτίου, 2003.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Θώμος Σ., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε. «Αξιολόγηση συμβουλευτικής παρέμβασης από ειδικούς σε μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης», 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος, 21-4 Μαΐου, 2003.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Το προφίλ των ουσιοεξαρτημένων ατόμων – νέες θεραπευτικές ανάγκες» Στρογγυλή Τράπεζα: «Ουσιοεξαρτήσεις: Κλινικά Προβλήματα και Απαντήσεις», Επιστημονική Συνάντηση Ψυχιατρικού Τομέα Γ.Ν. «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 07 – 09 Νοεμβρίου, 2003.

2004-2005

 • Ηλιοπούλου Λ., Κούτρας Β. «Χαρακτηριστικά των χρηστών που ζήτησαν βοήθεια στο Συμβουλευτικό Σταθμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14-18 Μαΐου, 2004.
 • Κούτρας Β. «Ατομικού τύπου θεραπευτικές προσεγγίσεις σε εξωτερική βάση. Μια νέα αναγκαιότητα;», Στρογγυλή Τράπεζα «Προγράμματα Ανοικτής Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων-Σύγχρονες τάσεις και Προοπτικές», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, 14-18 Μαΐου, 2004.
 • Κούτρας Β. «Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων: Ένα παράδειγμα κοινωνικής δικτύωσης», Ημερίδα: Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και Πρόληψη», Περιστέρι, 7 Ιουνίου, 2004.
 • Iliopoulou L., Koutras V., Komninou K., Thomos S., Fidi E. «Consultation Programs: a strategy of primary prevention of drug abuse focusing on family relationships», Florence, 10-13 November, 2004.
 • Iliopoulou L., Koutras V., Fidi E., Thomos S., Komninou K. «A pilot drug use prevention program for high school students», Florence, 10 – 13 November, 2004.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Thomos S., Komninou K., Fidi E. «An outpatient individual therapy program of addiction», Round Table: «Crisis Management and Social Re-entry», 10th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy, Hersonissos, Crete, 10-14 May, 2005.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Thomos S., Komninou K., Fidi E. «Evaluation of a psychosocial health seminar in groups of university students», 10th European Conference on Rehabilitation and Drug Policy, Hersonissos, Crete, 10-14 May, 2005.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Thomos St., Fidi Er., Komninou K. «Characteristics of addicts Visited a Counselling Center for drug abuse», 8th World Congress of Biological Psychiatry, Vienna, June 28 – July 3, 2005.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Fidi Er., Komninou K., Thomos St. «Prescription of naltrexone to heroin users in a individual Program», 8th World Congress of Biological Psychiatry, Vienna, June 28-July 3, 2005.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Komninou K., Thomos St., Fidi Er. «Preventive intervention, concerning drug abuse in high school Students», 28th Congress of the World Federation for Mental Health, Equity and Mental Health, Cairo, 4-8 September, 2005.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ., Γκόντα Σ., Θώμος Στ., Λαγού Δ., Μπασογιάννη Β., Κομνηνού Κ., Φείδη Ερ. «Κέντρα Πρόληψης: Πολυδιάσταση ή Πολυδιάσπαση», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.
 • Κούτρας Β., Φείδη Ερ., Ηλιοπούλου Λ., Γκόντα Σ., Θώμος Στ., Κομνηνού Κ., Λαγού Δ., Μπασογιάννη Β. «Εκπαιδευτικοί: Αναγκαία αλλά ικανή συνθήκη στην αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας;», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.
 • Κούτρας Β. «Η αξιολόγηση, χρήσιμο εργαλείο ή παγίδα για τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης;», 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Λάρισα, 9-12 Νοεμβρίου, 2005.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Ο ρόλος της θεραπευτικής συμμαχίας στην θεραπεία της τοξικοεξάρτησης», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου, 2005.
 • Κούτρας Β. «Χρήση ουσιών κατά την εφηβεία», 3ο Επιστημονικό Νοσηλευτικό Συμπόσιο Ηπείρου, Ιωάννινα, 8-10 Δεκεμβρίου, 2005.

2006-2007

 • Κούτρας Β. «Έφηβοι και ουσίες: Το πέρασμα από τη δοκιμή στην εξάρτηση», 2ο Παγκύπριο Συνέδριο: «Από νέο σε νέο», ΚΕΝΘΕΑ, Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου, 2006.
 • Koutras V., Iliopoulou L. «Female heroin Users. The Contribution of an addicted partner», 14th European Congress of Psychiatry, Nice, 4-8 March, 2006.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Το προφίλ των γυναικών χρηστών ηρωίνης που απευθύνθηκαν στο Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.», 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα, 4-8 Μαΐου, 2006.
 • Κούτρας Β. «Ο ρόλος της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης», 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Αθήνα 4-8 Μαΐου, 2006.
 • Koutras V., Iliopoulou L. «The Management of relapse in a outpatient individual program of addiction», WPA International Congress, Istanbul, 12-16 July, 2006.
 • Koutras V., Iliopoulou L. «Factors which contribute to a successful treatment outcome in a naltrexone program», 2nd European Association of Addiction Therapy Conference (EAAT) London, 6-8 July, 2006.
 • Iliopoulou L, Koutras V., Georgakas, P., Chajoudi T. “The management of psychiatric comorbidity in an outpatient individual therapy program of addiction”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.
 • Iliopoulou L, Koutras V., Thomos S., Fidi Er., Komninou K., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “Educating high school teachers in applying programs for the prevention of drug”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.
 • Iliopoulou L, Georgakas, P., Chajoudi T., Vassiliou C., Koutras V. «Expression and communication through body in withdrawal attempt”, 15th European Congress of Psychiatry (AEP), Madrid, Spain, 17-21 March, 2007.
 • Κούτρας Β., Ηλιοπούλου Λ. «Ο ρόλος της σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου στο χειρισμό της υποτροπής σε ένα ανοιχτό πρόγραμμα απεξάρτησης», ΕΛΨΕ, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο, Κρήτης, 18 – 22 Απριλίου, 2007.
 • Iliopoulou L, Koutras V., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “A pilot prevention programme for high school students against racism and social exclusion”, ESCAP 13th International Congress, Florence, 25-29 August, 2007.
 • Iliopoulou L, Koutras V., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Lagou D., Gonta S., Basogianni V. “Essential characteristics of a drug abuse therapeutic program for adolescents”, 3rd European Association of Addiction Therapy Conference-EAAT, Vienna, Austria, 10-12 September, 2007.
 • Iliopoulou L., Koutras V., Thomos S., Fidi Er., Komninou K., Lagou D., Gonta S.,Basogianni V. «Family involvement, an important adjunct to individual psychotherapy for drug abuse», 19th World Congress of World Association for Social Psychiatry -WASP, Prague, 21-24 October, 2007.
 • Iliopoulou L, Koutras V., Fidi E., Komninou K., Thomos S., Basogianni V., Gonta S., Lagou D. “Counseling Center for Combating Drug Abuse, A Center based on the Model of Network Community Services, 19th World Congress of World Association for Social Psychiatry-WASP, Prague, 21-24 October, 2007.
 • Κούτρας Β. «Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της αντίληψης του κοινού για τα ναρκωτικά», 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Γενικό Νοσοκομείο, Κοινωνία & Ψυχιατρική, Ιωάννινα, 13-16 Δεκεμβρίου 2007.

2008-2009

 • Koutras V., Iliopoulou L, Fidi E., Thomos S., Komninou K., Basogianni V., Gonta S., Lagou D., Georgakas P. “Drug Abuse Prevention Programs of High School Students: factors that enhance their effectiveness”, 16th European Congress of Psychiatry-EPA, Nice France, 5-9 April, 2008.
 • Koutras V., Iliopoulou L, Fidi E., Thomos S., Komninou K., Basogianni V., Gonta S., Lagou D., Georgakas P. “Cannabis Abuse Treatment: A challenging aspect of an outpatient individual drug abuse therapeutic program”, 16th European Congress of Psychiatry-EPA, Nice France, 5-9 April, 2008.
 • Georgakas P., Vlahvei A., Koutras V., Iliopoulou L. “The fluctuation of stress and emotional pressure in different stages of drug addiction treatment”, WPA, Thematic Conference “’Depression and Other Common Mental Disorders in Primary Care”, Granada, Spain, 18-21 June, 2008.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Gonta S., Lagou D., Basogianni V. “Approaching and mobilizing adolescent drug users for treatment in the context of primary prevention programs in high schools” European Society for Child and Adolescent Psychiatry-ESCAP, Voudapest, 22-26 August 2009.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Gonta S., Lagou D., Basogianni V. “Integrated drug prevention interventions in primary school community”. European Society for Child and Adolescent Psychiatry-ESCAP, Voudapest, 22-26 August 2009.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Gonta S., Lagou D., Basogianni V. “Treatment services for heroin users with comorbid psychosis: an essential component of an outpatient individual program of drug addiction treatment”. 2nd European Conference on Schizophrenia Reasearch-ECSR, Berlin, 21-23 September 2009.
 • Koutras V., Iliopoulou L., Fidi E., Thomos S., Komninou K., Gonta S., Lagou D., Basogianni V. “A pilot programme of an integrated drug prevention intervention in high school community”. 5th European Association of Addiction Therapy-EAAT, Ljubljana, 5-7 October 2009.

2010-2011

 • Koutras. V. “Primary prevention in the service of addiction”. 1st International Congress on Neurobiology, Θεσσαλονίκη, 19-22 Νοεμβρίου 2010.
 • Koutras V., L. Iliopoulou, Fidi E., Komninou K., Gonta S., Basogianni V. «Therapeutic services for adolescent heroin users in an outpatient psychotherapeutic program». 18th European Congress of Psychiatry-EPA, Munich, 27 February-3 March 2010.
 • Koutras V., L. Iliopoulou, Fidi E., Fotiadou A., Komninou K., Gonta S., Basogianni V. «Τhe therapeutic management of substance users with comorbid borderline personality disorder in an outpatient individual program for drug addiction treatment». 1st International Congress on Borderline Personality Disorder-BPD, Berlin, 1-3 July 2010.
 • Ηλιοπούλου Λ., Κούτρας Β., Γκόντα Σ., Κομνηνού Κ., Μπασογιάννη Β., Φείδη Ε. «Πολυεπίπεδες δράσεις πρόληψης στη σχολική κοινότητα. Το παράδειγμα ενός σχολείου». Πανελλήνια Συνάντηση φορέων Πρόληψης, Μεσολόγγι 22-25 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Ηλιοπούλου Λ., Κούτρας Β., Κομνηνού Κ., Φείδη Ε., Γκόντα Σ., Μπασογιάννη Β. «Ο ρόλος του Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι. στη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας και των δομών παροχής παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών». Διασυνδετική Ψυχιατρική, Ιωάννινα Οκτώβριος 2010.
 • Koutras V., L. Iliopoulou, Fidi E., Komninou K., Gonta S., Basogianni V. «Counseling interventions to high school students as part of drug abuse prevention programs». International Conference “From Adolescence to Adulthood Normality and Psychopathology”- AANP, Κύπρος, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Koutras V., L. Iliopoulou, Komninou K., Fidi E., Gonta S., Basogianni V. «Τhe management of relapse in an outpatient program for heroin users by administration of naltrexone», 19th European Congress of Psychiatry-EPA, Vienna, 11-16 March 2011.