Εκπαιδευτικό υλικό

Συζητήσεις εφήβων

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 2000
ΕΠΙΨΥ

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τρία βιβλία: 

  • Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
  • Βιβλίο για τον καθηγητή
  • Τετράδιο για το μαθητή

Χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από επαγγελματίες στον χώρο της πρωτογενούς πρόληψης.

Απευθύνεται σε εφήβους της ηλικίας Α’ έως Γ’ Λυκείου.

Ανάλογα με την ομάδα – τάξη, τα θέματα που εισάγει έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, της επικοινωνία, τα συναισθήματα, την αντίσταση στην επιρροή των συνομηλίκων, τον έρωτα, την ελευθερία, την εξάρτηση, τον κόσμο των ενηλίκων κ.ά.

Το μοντέλο παρέμβασης στηρίζεται στις μεθόδους ενεργητικής μάθησης που εξελίσσεται μέσω των σταδίων του κύκλου: Ενεργώ – Βιώνω – Ανταλλάσσω Εμπειρίες – Κατανοώ – Γενικεύω – Εφαρμόζω.

Στηρίζομαι στα πόδια μου

Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 1996 ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ

Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει υλικό κατάλληλο για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών υιοθετώντας στοιχεία και από τα τρία βασικά μοντέλα (το γνωστικό, το συναισθηματικό, το ψυχοκοινωνικό) που συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προγράμματα πρόληψης ουσιοεξαρτητικών συμπεριφορών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να παίρνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης για την εφαρμογή του υλικού, διαφοροποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη και διευκολύνει την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο.

Αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες διδακτικού υλικού:

  • Το Εγχειρίδιο: Περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις οδηγίες για την προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση που στοχεύει στην προστασία του παιδιού
  • Εργαστήρια για το σχολείο: περιλαμβάνει  εργαστήρια για όλο το σχολείο και την σχολική κοινότητα
  • Εργαστήρια για γονείς: περιλαμβάνει  εργαστήρια που απευθύνονται στους γονείς και την οικογένεια του παιδιού
  • Διδακτικές κάρτες: περιλαμβάνει  κάρτες με δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι με τα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στην ομαδική δουλειά και στην συνεργατική μάθηση

Παιχνίδια Παιδιών

Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών & την Προαγωγή της Υγείας, Αθήνα 2000
ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ

Το εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια Παιδιών» – μέσω του παιγνιδιού – διαπραγματεύεται τις πιθανές συγκρούσεις που βιώνουν τα άτομα μικρής ηλικίας.

Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, με τη βοήθεια του δασκάλου, να επιλύσουν τις συγκρούσεις με τον εαυτό τους και με τους άλλους, να αναπτύξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους κατακτώντας σταδιακά αυτονομία και υπευθυνότητα και να προχωρήσουν με λιγότερες δυσκολίες στην περίοδο της εφηβείας.

Ο κήπος με τις 11 γάτες

ΚΕΘΕΑ, εκδ. Σχήμα & Χρώμα, Αθήνα 2000

 

 

Αποτελεί ένα παραμύθι – εργαλείο για την πρόληψη της χρήσης ουσιών.

Απευθύνεται σε παιδιά του δημοτικού και ενδείκνυται για δραματοποίηση.

Περιέχει ιστορίες που διευκολύνουν την κατανόηση του προβλήματος χωρίς την άμεση αναφορά στις ψυχοδραστικές ουσίες.

Μέσα από τα επεισόδια με ήρωες τις γάτες μιας αυλής, βοηθά τα παιδιά να διερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν τις αιτίες της αρνητικής συμπεριφοράς, να συζητήσουν για τις ψεύτικες «μαγικές λύσεις».

Συνοδεύεται από οδηγό χρήσης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Επικοινωνία στην οικογένεια

Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας – Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Αθήνα 1996

Το εγχειρίδιο «Επικοινωνία στην οικογένεια» απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο χώρο της πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες που στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς σε βασικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την ψυχοκοινωνική ωριμότητα των παιδιών τους και να τους βοηθήσουν να βρουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα της οικογενειακής ζωής.

Τα θέματα που διαπραγματεύεται το υλικό αφορούν στις ενότητες: «Εξαρτήσεις», «Επικοινωνία», «Αυτοεκτίμηση», «Συναισθήματα».

Η επεξεργασία των θεμάτων που προτείνονται από το υλικό γίνεται με βιωματικό τρόπο.

Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού

Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας – Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, Αθήνα 1996

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7-12 ετών, στους δασκάλους τους και τους γονείς τους.Στόχος του είναι η εκπαίδευση των παιδιών του Δημοτικού σχολείου σε δεξιότητες απαραίτητες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, ώστε να είναι σε θέση να προστατεύονται από κάθε είδους «κακοποίηση», δηλαδή από κάθε μορφής συμπεριφορά που μπορεί να βλάψει τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει υποστήριξη σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και αναλύει θέματα που αφορούν την ωρίμανση, την αλλαγή, την εφηβεία, τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τις σχέσεις, τα δυο φύλα, τον εκφοβισμό κ.ά. Το υλικό βοηθάει τα παιδιά  να καλλιεργήσουν προσωπικές δεξιότητες και την εμπιστοσύνη για να αντισταθούν στην πίεση από τους συνομηλίκους και τα ΜΜΕ, καθώς και να αναζητήσουν υποστήριξη και συμβουλές.

Βήματα για τη ζωή

Πρόγραμμα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για το νηπιαγωγείο: Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού και πρόγραμμα μαθημάτων Συγγραφέας: Κουρμούση Νάντια, Κούτρας Βασίλης

Το πρόγραμμα, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει κριτική σημασία και ότι ο μόνος τρόπος, για να ενισχυθεί σημαντικά η κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, είναι η διδασκαλία ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα σχολεία με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ως επίσημο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Βήματα για τη ζωή

Αγωγή Υγείας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας ΚΕΘΕΑ – ΕΨΥΠΕ Αγωγή Υγείας Ψυχική Υγεία – Διαπροσωπικές Σχέσεις 11 – 14 ετών, Αθήνα 2000

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των γονέων και η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών τους αλλαγών και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής όπως είναι η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Δίνεται επίσης έμφαση στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων ως παραγόντων προστασίας των παιδιών και των εφήβων. Στο πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν τα βιώματα των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο με τη μετέπειτα εξέλιξη και συμπεριφορά τους και σε συνδυασμό με τη λειτουργία και δομή της οικογένειας στην οποία το κάθε παιδί αναπτύσσεται και ωριμάζει.

Περιλαμβάνονται εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κάθε τάξης (Ε’, Στ’ Δημοτικού, Α’, Β’ Γυμνασίου).

Αγωγή Υγείας