ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2021

Σημαντικό και πολυεπίπεδο ήταν και το 2021, το έργο του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία», το οποίο, παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, υλοποίησε μια σειρά από δράσεις και προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, τόσο στη σχολική, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία» στο πλαίσιο της ολιστικής αντίληψης για την καθολική πρόληψη, πραγματοποιεί σταθερά παρεμβάσεις, που απευθύνονται σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία πάντα με τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα και στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιλέγει ελεύθερα έναν τρόπο ζωής μακριά από τις εξαρτήσεις.

Έτσι και το 2021 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιήθηκαν Βιωματικά Εργαστήρια Καλλιέργειας Δεξιοτήτων των μαθητών, πρόγραμμα συμβουλευτικής στήριξης μαθητών στον χώρο του σχολείου τους, παρεμβάσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, καθώς και προγράμματα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης μακράς διάρκειας σε μαθητές. Δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, οργανώθηκαν και σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή σπουδαστών και φοιτητών. Συνολικά 3.712 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές συμμετείχαν στις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Σε επίπεδο υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχολείου που προάγει όχι μόνο τη μάθηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, ενώ για τους γονείς παιδιών και εφήβων, υλοποιήθηκαν μια σειρά από εκδηλώσεις, ομιλίες και ομάδες γονέων, για τη διευκόλυνση και εκπαίδευσή τους να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του γονεϊκού και συζυγικού τους ρόλου. Συνολικά 1.179 γονείς και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Δράσεις αν και περιορισμένες λόγω της πανδημίας, έγιναν και στην ευρύτερη κοινότητα, τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά και στόχο να προάγουν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις, την κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στην εξάρτηση και την κοινοποίηση ερευνητικών δεδομένων. Η πολύχρονη συστηματική παρουσία του Κέντρου Πρόληψης εξάλλου, εξασφαλίζει την υποστήριξη και τη συνεργασία ατόμων και φορέων, ενώ το έχει καταστήσει υπηρεσία αναφοράς στο χώρο της ψυχοκοινωνικής υγείας της πόλης και ευρύτερα του Νομού. Συνολικά 400 περίπου άτομα συμμετείχαν στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης.

Το Κέντρο Πρόληψης στα πλαίσια της Ενδεδειγμένης Πρόληψης συνεχίζει να δέχεται σταθερά αιτήματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και βοήθειας και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς και νέους ενήλικες. Το 2021 η Σχεδία δέχτηκε συνολικά 539 αιτήματα και έγιναν 1.197 συνεδρίες.

Επίσης, συνεχίστηκαν, η εκπαίδευση της επιστημονικής ομάδας, η συμμετοχή της σε συνέδρια και οι δράσεις δικτύωσης του Κέντρου Πρόληψης με δομές και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Συμμετοχή μελών της Επιστημονικής Ομάδας υπήρξε και στις τρεις διαδικτυακές και διά ζώσης Ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.

Το 2021 επίσης το Κέντρο Πρόληψης ξεκίνησε να δέχεται φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Ήδη η δεύτερη ομάδα φοιτητών υλοποιεί την πρακτική της άσκηση στη «Σχεδία».

Συνολικά 5.830 άτομα προσεγγίστηκαν το 2021 μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποίησε το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία».

Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιήθηκαν με τη στενή και άριστη συνεργασία της επιστημονικής ομάδας και του προσωπικού του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» με τον ΟΚΑΝΑ, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχεδίας» και με τους τοπικούς Φορείς, που στηρίζουν το έργο του Κέντρου.

 

 

***

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟ 2021 ΑΠΟ ΤΟ Κ.Π. «Σχεδία»

 1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Α) Βιωματικά Εργαστήρια σε μαθητές Α/θμιαςΕκπ/σης

 • Θέματα παρεμβάσεων: «Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων στη θεματική «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική Ενσυναίσθηση και ευθύνη», «Διαπολιτισμική παρέμβαση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων»
 • Συμμετέχοντες: 2 σχολεία – 112 μαθητές

Β) Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτικών

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ” Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο σε περίοδο πανδημίας” που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Ιωαννίνων δια του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
 • Συμμετέχοντες : 200 εκπαιδευτικοί

 

 1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ- ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α ) Συμβουλευτική σε μαθητές σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων

 • 154 μαθητές απευθύνθηκαν στη Συμβουλευτική,(αφορά μόνο το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, καθώς οι σχολικές μονάδες την προηγούμενη χρονιά λειτούργησαν κατά βάση εξ αποστάσεως)

 

 • 1676 μαθητές συμμετείχαν σε παρεμβάσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα Συμβουλευτικής στο σχολείο τους.

Β)  Υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων.

 • Θέματα παρεμβάσεων: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης Σχολικού εκφοβισμού»,«Σχολικές σχέσεις μεταξύ μαθητών»
 • Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 16
 • Σύνολο μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα: 89 μαθητές

Γ) Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων

 • Θέματα παρεμβάσεων: «Εφηβεία», «Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων», «Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας», «Διαχείριση άγχους»,«Σχολικός εκφοβισμός», «Εξαρτήσεις».
 • Συμμετέχοντες : 11 σχολεία- 957 μαθητές και εκπαιδευτικοί
 • Διαδικτυακό Σεμινάριο για μαθητές της Γ Λυκείου Περιφέρειας Ηπείρου ” Η Διαχείριση του Άγχους των Πανελληνίων εξετάσεων ” που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε Ηπείρου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Ηπείρου, σε 1 δίωρη συνάντηση: 14/05/2021  Άρτα, 17/05/21  Πρέβεζα, 18/05/21  Θεσπρωτία, 20/05/21 Ιωάννινα
 • Συμμετέχοντες : 230 μαθητές

 

Δ) Εποπτεία Εκπαιδευτικών-Συμβούλων Σχολικής Ζωής

 • Συμμετέχοντες : 2 σχολεία 4 εκπαιδευτικοί

Ε) Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτικών

 • Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηπείρου” Η Διαχείριση του Άγχους στη σχολική κοινότητα σε περίοδο πανδημίας” που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε Ηπείρου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Ηπείρου
 • Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ” Διαχείριση της σχολικής τάξης” που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Ιωαννίνων
 • Συμμετέχοντες : 400 εκπαιδευτικοί

 

ΣΤ)Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθητές του Α΄ και Β΄ έτους της  Γαλακτοκομικής Σχολής με θέμα: «Διαχείριση άγχους»

 • Συμμετέχοντες : 50 σπουδαστές

 

 1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βραχείες παρεμβάσεις σε  φοιτητές

Α)Παρέμβαση ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σε φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής από το UniversityCollege of Absalon της Δανίας στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus.  

Θέμα: «Παρουσίαση της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας των παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας που υλοποιεί η Σχεδία»

 • Συμμετέχοντες : 6 φοιτητές και 1 επόπτης καθηγητής

Β) Εκπαιδευτικές συναντήσεις (2) εξ αποστάσεως με τους φοιτητές του Γ΄ έτους του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια της κλινικής άσκησης του μαθήματος «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»  με θέμα: «Εξαρτήσεις»

 • Συμμετέχοντες : 133 φοιτητές

Γ) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –

 • Συμμετέχοντες : 5 φοιτήτριες

 

Δ)Διαδικτυακή ημερίδα για Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Στελέχη Κέντρων Πρόληψης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΠΣ «Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Αχαΐας «Καλλίπολις». Θέμα της διαδικτυακής ημερίδας: «Νέα Πραγματικότητα-Νέες Προκλήσεις. Τρόποι διαχείρισης της διπλής κρίσης σε συνθήκες αβεβαιότητας», Θέμα της ομιλίας: «Οι επιδράσεις της πανδημίας στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη διαχείρισή τους».

 • Συμμετέχοντες : 300φοιτητές και στελέχη Κέντρων Πρόληψης

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Διαδικτυακή Εκπαίδευση  στο υλικό του Κ.Π. «ΕΛΠΙΔΑ» για τη «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση».

–  Διαδικτυακή Εκπαίδευση στο υλικό του Κ.Π. «ΠΥΞΙΔΑ»: «Εφηβεία και Σχολική Ζωή»

– Διαδικτυακή Εκπαίδευση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» « Καλές Πρακτικές στη     διαχείριση περιστατικών φυγής εφήβων».

 – Διαδικτυακή Εκπαίδευση  στο πρόγραμμα «Ρούλης ο Κουβαρούλης» από το ΚΠ «Όραμα»

– Διαδικτυακή Εκπαίδευση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

 1. ΟΜΙΛΙΕΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Α) Ομιλίες σε γονείς -εκπαιδευτικούς

 • Θέματα εκδηλώσεων: «O έφηβος του 2020. Ο ενήλικος του 2030. Εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά», «Ο ρόλος των γονιών στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών», «Πώς να στηρίξω το παιδί μου που δίνει Πανελλήνιες», «Πανελλαδικές εξετάσεις. Προτάσεις για μια ψύχραιμη αντιμετώπιση»,«Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών και των γονιών τους και τρόποι διαχείρισής τους».
 • Διαδικτυακή ομιλία για γονείς και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Κέρκυρας Λευκάδας με θέμα: «Παιδιά σε κίνδυνο. Πρόληψη και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ως 8 ετών. Η αξία των ορίων στη χρήση των ψηφιακών συσκευών στην οικογένεια»” που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Ιονίων Νήσων

 

 • Συμμετέχοντες : 550 γονείς και εκπαιδευτικοί

Β) Ομιλίες δια ζώσης στο πλαίσιο του Αθλητικού Συλλόγου «Θύελλα Κατσικάς».

Θέματα:

 • «Η σημασία του αθλητισμού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών»,
 • «Ο ρόλος της οικογένειας και του αθλητισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών».
 • Σύνολο εκδηλώσεων: 2
 • Συμμετέχοντες: 120 Γονείς, Προπονητές και μέλη Δ.Σ. Αθλητικού Συλλόγου «Θύελλα Κατσικάς»

Γ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

 • Παράσταση αφήγησης παραμυθιών για παιδιά από την ομάδα «Αδράχτι», με τίτλο: «Τα Δώρα των Χριστουγέννων»

Συμμετέχοντες: 80 άτομα

 • Εκδήλωση με θέμα «Τραγουδάμε και στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο» με τη Junior χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων.

Συμμετέχοντες: 280 άτομα

 

 1. ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ
 • Συνεχιζόμενη ομάδα γονέων (Διαδικτυακή και διά ζώσης), βασισμένη στο μοντέλο της «Εποπτείας Ομοτίμων».

 

 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ «Σχεδία»
 • Σύνολο ατόμων που απευθύνθηκαν στο Κ.Π.: 539 άτομα
 • Σύνολο συνεδριών : 1197 Συνεδρίες

 

 

 1. ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών
 • Συμμετοχή στη συνάντηση συνεργασίας με Δ/ντές σχολείων που υλοποιούν Συμβουλευτική
 • Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης.

 

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ
 2. Εβδομαδιαία Ραδιοφωνική Εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων με τον δημοσιογράφο κ. Χάρη Δάφλο για θέματα σχετικά με την πρόληψη.

2.Ραδιοφωνική εκπομπή στο Giga FM για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 με θέμα: «Διαδίκτυο – Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τη χρήση του» με τη δημοσιογράφο κ. Έλενα Αντωνίου

Μοιραστείτε το άρθρο

Διαβάστε άλλες ανακοινώσεις της "Σχεδίας"

Αρθρογραφία

Το κοινωνικό φαινόμενο της εξάρτησης

Γράφει η Ανδρομάχη Μπούνα- Βάιλα, Διδάκτωρ Κοινωνιολόγος, Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» Ιωαννίνων   Η εξάρτηση θεωρείται παραδοσιακά ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο,

26510 25595